วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม “ยมขันธ์” ทำอะไรเหมือนร้อนรน

folder_openวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม “ยมขันธ์” ทำอะไรเหมือนร้อนรน

เกิดวันอาทิตย์ ร้อนรนเกี่ยวกับเรื่องงาน ทำงานผิดพลาดจนมีคนตำหนิ
ร่างกายก็ไม่ดี อาจเกิดเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ เรื่องโชคลาภและ
การเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันจันทร์ ต้องระมัดระวังเรื่องการขับรถ อาจเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน
หรือเลี้ยวไปตกคูคลองได้ ต้องไม่ประมาท ไม่เช่นนั้นจะมีเรื่องเสียเงินมากมาย เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันอังคาร เรื่องงานอาจมีปัญหาทะเลาะกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ
ทำงานเหนื่อยมาก ไม่มีใครตอบแทนความมีน้ำใจ
อาจต้องซ่อมแซมรถ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันพุธ วันนี้ไม่ดี ทั้งเรื่องการงานและเรื่องการพูดจา จะพูดอะไรก็ไม่มี
ใครอยากฟัง เขามักจะเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ ผู้อาวุโสน้อยกว่าและคนสูงอายุก็ไม่อุปถัมภ์เลย เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันพฤหัส วันนี้ระวังปัญหา อาจมีเรื่องทะเลาะกับใครก็ได้ เพราะพูดจาคุย
กันไม่รู้เรื่อง หรือมีเรื่องทะเลาะเกี่ยวกับคำพูด เพราะเป็นคนดื้อมาก ดื้อแบบหัวชนฝา เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันศุกร์ เรื่องความรักไม่ดี อาจทะเลาะกันจนบ้านแตกสาแหรกขาด
ต้องพยายามอดทนอดกลั้นให้ผ่านวันนี้ไปก่อน เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันเสาร์ วันนี้มีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับบริวาร และเพื่อนฝูง ถึงเราไม่ทะเลาะกับ
เขา เขาก็หาเรื่องทะเลาะกับเรา ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ เหมือนอยู่ตัวคนเดียว เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%
Tags:

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู