วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม “กาลทัณฑ์” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

folder_openวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม “กาลทัณฑ์” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

เกิดวันอาทิตย์ เรื่องงาน ทำงานกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรา
แต่เราทำไม่ได้ หรือทำไม่ถูกใจ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันจันทร์ ผู้ใหญ่ไม่เก่ง หรือมีความสามารถน้อยกว่าเรา ห้ามไปเถียงหรือโต้ตอบเพราะอาจถูกไล่ออก หรือปลดประจำการ หรือถูกย้ายไปที่อื่น เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันอังคาร วันนี้จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องบ้าน เรื่องรถ รถอาจถูกชน
บ้านอาจต้องซ่อมแซม หรือเกิดไฟไหม้บ้านได้ เรื่องโชคลาภและ การเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันพุธ จะได้ทำงาน 2-3 อย่าง ในเวลาเดียวกัน จนเกิดความเครียด
เพราะงานยากมาก อาจมีเหตุให้ต้องเสียเงินทองมาก
เพราะงานได้ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันพฤหัส วันนี้ จะมีโทษทัณฑ์เกี่ยวกับคดีความต่างๆ มากมาย
จนหาจุดจบไม่ได้ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันศุกร์ ร่างกายไม่ดี หรือระวังจะติดโควิด หรือติดโรคอะไรต่างๆ
ได้มากมาย ต้องรักษาตัวเองให้ดี เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันเสาร์ วันนี้ ระวังเรื่องการเงิน เรามีเงินไม่มาก แต่ต้องช่วยเหลือบริวาร
ช่วยเหลือญาติพี่น้อง ทำให้เงินในบัญชีร่อยหรอ หรือไม่มีเงินก็
ได้ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู