วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม “ฤกษ์กาลทัณฑ์ ” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

folder_openวันเสาร์

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม “ฤกษ์กาลทัณฑ์ ” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

เกิดวันอาทิตย์ จะมีคดีความเยอะแยะมากมาย เรื่องงาน ผู้ใหญ่ไม่ชอบ
เกือบต้องออกจากงาน เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันจันทร์ วันนี้ต้องรู้จักเก็บเนื้อเก็บตัว ต้องนอบน้อมกับผู้ใหญ่และเพื่อน
ร่วมงาน ถ้าหยิ่งยโสจะไม่มีใครชอบคุณ เรื่องโชคลาภและ
การเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันอังคาร ผู้ใหญ่จะใช้งานตั้งแต่เช้าจรดเย็นจรดค่ำ เหนื่อยแทบขาดใจ
แต่ผู้ใหญ่ไว้ใจอยากให้ทำ เพราะคุณเก่ง คุณจะได้เลื่อนขั้น
เลื่อนตำแหน่งแน่นอน เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันพุธ ผู้ใหญ่ไม่ชอบคุณ เพราะคุณเป็นคนจับผิดเก่งมาก ผู้ใหญ่ก็มี
บางเรื่องที่ไม่โปร่งใส เลยคุยกันไม่ได้ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยง
โชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันพฤหัส ผู้ใหญ่ทำงานสุจริต แต่ใช้งานคุณเยี่ยงทาส ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์
อาจมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันศุกร์ วันนี้ ถ้าถามเรื่องงาน จะเหนื่อย ทำงานเช้าจรดเย็น เรื่องความรัก ก็เหนื่อยต้องโทรหากันบ่อยๆ เพราะกลัวแฟนนอกใจ หรือมีกิ๊ก ในกรณีที่แฟนอายุมากกว่าคุณ 5 ปีขึ้นไป เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันเสาร์ ถ้าคุณทำงานกับผู้ใหญ่ จะได้รับการส่งเสริม ถ้าทำงานกับเพื่อน
จะไม่ได้รับการส่งเสริมเลย เรื่องเยอะมาก คุณเหมือนเป็นหนัง
หน้าไฟ บางคนจะมีผู้ใหญ่ให้คำหวาน ว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้
แต่ความจริง ไม่ได้ให้อะไรเลย เรื่องโชคลาภและ การเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 0%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู