วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม “กาลฑัณฑ์ ” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

folder_openวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม “กาลฑัณฑ์ ” โทษทางอาชญา การถูกลงโทษ

เกิดวันอาทิตย์ คุณทำงานเก่ง แต่คนอื่นไม่ชอบ กล่าวโทษใส่ความต่างๆ นานา
เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันจันทร์ คุณใช้เงินเก่ง สุรุ่ยสุร่าย ไม่อยากใช้ แต่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันอังคาร เครียด เพื่อนๆ ไม่ยอมเข้าใจ เราจะทำอะไร ผู้ใหญ่ก็ไม่ยอม
เปิดทางให้เลย เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันพุธ ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคุณ ใส่ร้ายคุณ
บูลลี่คุณให้ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นคนไม่ดี เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันพฤหัส คุณรักบริวาร รักลูกน้อง รักลูก แต่บริวารและลูกไม่รักคุณ
ลูกน้องบอกว่าคุณให้เงินเขาน้อยไป เขาเลยไม่รักคุณ เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันศุกร์ ทำอะไรก็เก่งไปหมดทุกอย่าง ไม่ยอมซูฮกคนเลย คู่ครองพูดอะไรก็ไม่ยอมฟัง คู่ครองของคุณเป็นคนจริงใจ แต่คุณก็ไม่ฟัง ไม่ฟังทั้งผู้ใหญ่และเพื่อน เก่งไปหมดทุกอย่าง ถ้าทำอย่างนี้ ถึงคราวล่มจมแน่ๆ เป็นเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันเสาร์ ตอนเช้า ยังคุณกับแฟน เพื่อน และเจ้านายดี แต่ช่วงบ่ายถึงเย็น
คุยกันไม่ดีเลย อาจเกิดทะเลาะกันได้ หากคุณเถียงผู้ใหญ่
อาจ ถูกให้ออกจากงาน เรื่องโชคลาภและ การเสี่ยงโชค
มีสิทธิ์ลุ้น 0%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู