วันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม “ปลอด” ดีก็ได้ ร้ายก็ได้

folder_openวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสที่ 26 สิงหาคม “ปลอด” ดีก็ได้ ร้ายก็ได้

เกิดวันอาทิตย์
– วันนี้เรื่องเงิน จะมีเงินแค่ 75% อีก 25% ให้ครอบครัวไป
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันจันทร์
– ต้องซ่อมแซมรถ เกี่ยวกับหม้อน้ำ เกี่ยวกับหม้อความดัน
– เติมน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง ต้องดูแลให้ดีๆ
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันอังคาร
– คุณเป็นคนทำงานเก่ง แต่ผลงานไม่เข้าตาผู้บริหาร
– ผู้บริหารเลยให้คุณทำงานเยอะๆ
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 50:50%

เกิดวันพุธ
– เจ้าของบริษัท หรือเจ้านาย ยังค้างคาข้องใจกับผลงานของคุณ
– ผลงานคุณยังไม่เข้าตาคณะกรรมการเลย
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันพฤหัส
– ผู้ใหญ่และเจ้านายไม่ชอบในงานคุณ
– งานคุณก็ยังไม่ค่อยดี ผู้ใหญ่ก็ลดงานคุณ
– ถ้าถูกลดงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คุณจะเสียใจ
– เพราะอาจเป็นเหตุให้ต้องออกจากงาน
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25 %

เกิดวันศุกร์
– งานของคุณเป็นประเภท น้ำลดตอผุด ไม่เอาอ่าว
– และผู้ใหญ่จะไม่อดทนอดกลั้นเกี่ยวกับงานคุณอีกแล้ว
– คุณต้องรีบแก้ไข อาจถูกให้ออก
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

เกิดวันเสาร์
– ผู้ใหญ่ยื่นคำสั่งให้คุณออกจากงาน เพราะคุณทำงานไม่ได้เลย
– ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่ดูแลเอาใจใส่งาน
– คุณต้องปรับปรุงตัว ถ้าไม่ปรับปรุงอาจต้องออกแน่ๆ
– เรื่องโชคลาภและ การเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู