วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม “ปลอด” ดีก็ได้ ร้ายก็ได้

folder_openวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม “ปลอด” ดีก็ได้ ร้ายก็ได้

เกิดวันอาทิตย์
– วันนี้ พ่อ แม่ ลูก อยากจะทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
– แต่ก็ไม่ลงตัว พ่อจะดูบอล แม่จะดูซีรี่ส ลูกจะเล่นเกม
– เลยทะเลาะกัน เพราะมีทีวีเครื่องเดียว
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันจันทร์
– คุณต้องซ่อมบ้าน แต่คุณเป็นคนดื้อ ซ่อมไม่เป็นแต่รั้นที่จะทำเอง
– เพราะไม่อยากเสียเงินให้ช่าง แต่ก็ต้องเสีย
– เข้าทำนอง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันอังคาร
– วันนี้คุณขับรถพาลูกเมียไปเยี่ยมผู้เฒ่าผู้แก่ ลุง ป้า น้า อาของคุณ ญาติที่คุณไปหาก็ดีใจเพราะเขาคิดถึงคุณ
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 100%

เกิดวันพุธ
– คุณภูมิใจที่ต้องเสียเงินให้ลูก ให้เมีย เงินคุณก็ร่อยหรอแต่คุณก็ภูมิใจในการให้
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 100%

เกิดวันพฤหัส
– คุณอยากจัดบ้านใหม่ หรือได้จัดเสร็จไปแล้ว
– มีขยะรกรุงรัง คุณก็จัดการเรียบร้อย จนบ้านน่าอยู่ขึ้น
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 75%

เกิดวันศุกร์
– คุณกับแฟนทะเลาะกัน จนแฟนขาดการติดต่อกับคุณเพราะทะเลาะกันรุนแรงมาก
– เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 25%

เกิดวันเสาร์
– ถึงเวลาที่จะต้องซ่อมบ้าน เพราะบ้านเก่ามาก ผุพัง
– มีปลวก มีแมลง มีหนู แต่คุณไม่สนใจเลย พังก็พังไปไม่อยากซ่อม
– เรื่องโชคลาภและ การเสี่ยงโชค มีสิทธิ์ลุ้น 0%

***** การพยากรณ์นี้ยึดหลักตามตำราโบราณเพื่อดูดิถีแต่ละวันว่าดีหรือร้ายซึ่งให้ความแม่นยำมาก
***** เรื่องโชคลาภและการเสี่ยงโชค 100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค
100% ดีที่สุด เหมาะกับการเสี่ยงโชค100%
100%
75% ดีรองลงมา75%
75%
50% ดีครึ่ง ไม่ดีครึ่ง เสี่ยงโชคอาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้50%
50%
25% เสี่ยงโชคได้แต่ได้น้อย25%
25%
0% ไม่ควรเสี่ยงโชคเลย0%
0%

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เมนู